RSS

Arsip Bulanan: Mei 2013

Tata Cara Menshalatkan Jenazah

 

Keutamaan Menshalatkan Jenazah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam:

“Barangsiapa yang menghadiri jenazah, hingga jenazah itu dishalatkan , maka ia mendapat pahala satu qirath. Dan barangsiapa yang menghadiri jenazah hingga dikuburkan, maka ia mendapat dua qirath. Ada yang bertanya: “Seperti apa dua qirath itu?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam menjawab, “Seperti dua gunung yang besar.” (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Hukum Shalat Jenazah

Hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah, yaitu apabila sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang mengerjakannya, maka gugur dosa dari sebagian kaum muslimin yang lainnya. Jadi bagi sebagian kaum muslimin yang lain mengerjakannya adalah sunnah. Sedangkan apabila semuanya tidak mengerjakan, maka mereka semuanya berdosa.

Syarat-syaratnya:

1. Niat
2. Menghadap kiblat
3. Menutup aurat
4. Orang yang mengerjakan dalam keadaan suci
5. Menjauhi najis
6. Yang menshalatkan maupun yang dishalatkan harus beragama Islam 7. Menghadiri jenazah tersebut apabila jenazah itu berada di dalam negerinya 8. Orang yang menshalatkan adalah orang yang mukallaf

Rukun-rukunnya:

1. Berdiri di dalam shalat jenazah itu
2. Melakukan takbir yang empat
3. Membaca surat Al Fatihah
4. Mendoakan shalawat atas Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam 5. Mendoakan jenazah tersebut
6. Tertib
7. Salam

Sunnah-sunnahnya:

1. Mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir
2. Membaca doa isti’adzah (ta’awwudz) sebelum membaca Al Fatihah 3. Mendoakan kebaikan bagi diri sendiri dan kaum muslimin
4. Tidak mengeraskan suara ketika membaca Al Fatihah
5. Berdiri sebentar setelah takbir yang keempat sebelum salam 6. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri
7. Menoleh ke kanan ketika mengucapkan salam

Tata Cara Shalat Jenazah

1. Seorang imam atau seorang munfarid berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki. Adapun jika jenazah itu perempuan, maka berdiri di sisi tengahnya (di sisi pusar). Sedangkan makmum berdiri di belakang imam. Dan disunnahkan untuk menjadikannya tiga shaf.

2. Kemudian melakukan takbiratul ihram dan setelah itu langsung membaca ta’awwudz, tanpa membaca doa istiftah. Lalu membaca basmalah dan surat Al Fatihah.

3. Kemudian bertakbir yang kedua dan setelah itu mendoakan shalawat atas Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam sebagaimana shalawat yang dibaca di dalam tasyahhud (at tahiyat) di dalam shalat pada umumnya.

4. Kemudian bertakbir yang ketiga, lalu membaca doa kebaikan untuk si mayit dengan doa-doa yang terdapat di dalam As Sunnah. Di antaranya adalah doa:

“Allahummaghfir lihayyinaa wa mayyitinaa, wa syaahidinaa wa ghaa-ibinaa, wa shaghiirinaa wa kabiirinaa, wa dzakarinaa wa untsaanaa. Innaka ta’lamu manqalabanaa wa matswaanaa. Wa anta ‘alaa kulli syai’in qadiir. Allahummaghfir lahu warhamhu, wa ‘aafihi wa’fu ‘anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi’ mudkhalahu. Waghsilhu bil maa-i wats tsalji wal barad. Wa naqqihi minadz dzunuubi wal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas. Wa abdilhu daaran khairan min daarihi, wa zaujan khairan min zaujihi. Wa adkhilhul jannata wa a’idz-hu min ‘adzaabil qabri wa min ‘adzaabin naari. Wa afsih lahu fii qabrihi wa nawwir lahu fiihi. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ‘alal Islaam, wa man tawaffaitahu minnaa fa tawaffahu ‘alal imaan.”

Artinya:
“Ya Allah ampunilah orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati di antara kami, orang yang hadir maupun orang yang tidak hadir di antara kami, orang yang masih kecil maupun orang yang sudah tua di antara kami, yang laki-laki maupun perempuan di antara kami. Sesungguhnya Engkau mengetahui tempat kembali dan tempat tinggal kami. Dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah ampunilah ia dan berikan rahmat kepadanya, serta sejahterakanlah dan maafkanlah ia. Muliakanlah tempat kedatangannya dan luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah ia dari dosa-dosanya sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Gantilah ia dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri yang lebih baik dari istrinya. Masukkanlah ia ke dalam Jannah dan lindungilah ia dari azab kubur dan azab Neraka. Dan ltaskanlah kubur untuknya serta terangilah ia di dalamnya. Ya Allah barangsiapa yang Engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah ia di atas Islam. Dan barangsiapa yang Engkau wafatkan di antara kami maka wafatkanlah ia di atas iman.”

Bisa pula mengambil sebagian dari doa di atas sesuai dengan lafazh yang disebutkan dalam nash hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasaa’i, dan Imam Ibnu Majah maupun yang lain:

“Allahummaghfir lahu warhamhu, wa ‘aafihi wa’fu ‘anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi’ mudkhalahu. Waghsilhu bil maa-i wats tsalji wal barad. Wa naqqihi minadz dzunuubi wal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas. Wa abdilhu daaran khairan min daarihi, wa zaujan khairan min zaujihi. Wa adkhilhul jannata wa a’idz-hu min ‘adzaabil qabri wa min ‘adzaabin naari.”

Artinya:
“Ya Allah ampunilah ia dan berikan rahmat kepadanya, serta sejahterakanlah dan maafkanlah ia. Muliakanlah tempat kedatangannya dan luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah ia dari dosa-dosanya sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Gantilah ia dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri yang lebih baik dari istrinya. Masukkanlah ia ke dalam Jannah dan lindungilah ia dari azab kubur dan azab Neraka.”

Atau sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Al Baihaqi maupun yang lain:

“Allahummaghfir lihayyinaa wa mayyitinaa, wa syaahidinaa wa ghaa-ibinaa, wa shaghiirinaa wa kabiirinaa, wadzakarinaa wa utsaanaa. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ‘alal Islaam, wa man tawaffaitahu minnaa fa tawaffahu ‘alal imaan. Allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa tudhilnaa ba’dahu.”

Artinya:
“Ya Allah ampunilah orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati di antara kami, orang yang hadir maupun orang yang tidak hadir di antara kami, orang yang masih kecil maupun orang yang sudah tua di antara kami, yang laki-laki maupun perempuan di antara kami. Ya Allah barangsiapa yang Engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah ia di atas Islam. Dan barangsiapa yang Engkau wafatkan di antara kami maka wafatkanlah ia di atas iman. Ya Allah jangan Engkau haramkan (halangi) kami dari mendapat pahala (atas musibah kematian)-nya dan jangan Engkau sesatkan kami sepeninggalnya.”

Adapun jika jenazah tersebut adalah seorang wanita, maka lafazh doanya dengan menggunakan dhamir mu’annats (kata ganti untuk wanita, yakni dhamir HU diganti HA), menjadi:

“Allahummaghfir laha warhamha, wa ‘aafiha wa’fu ‘anha, wa akrim nuzulaha, wa wassi’ mudkhalaha. Waghsilha bil maa-i wats tsalji wal barad. Wa naqqiha minal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas. Wa abdilha daaran khairan min daariha, wa zaujan khairan min zaujiha. Wa adkhilhl jannata wa a’idz-ha min ‘adzaabil qabri wa min ‘adzaabin naari.” (Artinya sama dengan di atas).

Sedangkan apabila jenazah tersebut adalah anak kecil, maka mengucapkan doa:

“Allahummaj’alhu dzukh-ran liwaalidaihi wa farathan wa ajran wa syafii’an mujaaban. Allahumm tsaqqil bihi mawaaziinahuma wa a’dhim bihi ujuurahuma wa alhiq-hu bi shaalihi salafil mukminin. Waj’alhu fii kifaalati Ibraahiima wa qihi birahmatika ‘adzaabal Jahiim.”

Artinya:
“Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan bagi kedua orang tuanya, sebagai pendahulu, tambahan pahala, dan pemberi syafaat yang mustajab (bagi kedua orang tuanya). Ya Allah, beratkanlah timbangan kedua orang tuanya dengan sebab musibah kematiannya, perbesarlah pahala bagi keduanya, susulkanlah ia kepada orang-orang shalih dari salaf (pendahulu) kaum mukminin, masukkanlah ia ke dalam asuhan Ibrahim dan peliharalah ia dari azab Neraka Jahim.”

5. Kemudian bertakbir yang keempat lalu mengucapkan doa:

“Allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa taftinnaa ba’dahu.”(Dhamir HU juga diganti dengan HA apabila jenazahnya wanita)

Artinya:
“Ya Allah jangan Engkau halangi kami dari mendapat pahala (atas musibah kematian)-nya dan jangan Engkau menguji kami sepeninggalnya.”

6. Kemudian diam berdiri sejenak lalu mengucapkan satu kali salam seraya menoleh ke arah kanan. Berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh Imam Daruquthny, Imam Al Hakim dan Imam Al Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu yang mengatakan:

“Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam pernah menshalatkan jenazah, lalu beliau bertakbir empat kali kemudian melakukan salam satu kali.”

Boleh juga salam dua kali ke kanan dan ke kiri berdasar kepada hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al Baihaqi dengan sanad yang jayyid dari Abdullah Ibnu Mas’ud yang mengatakan:

“Tiaga cabang yang selalu dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam, tetapi ditinggalkan oleh manusia, salah satunya adalah salam dalam shalat jenazah seperti salam di dalam shalat (yang lain).”

Dan salam ini dilakukan dengan sirr (tidak keras).

Barangsiapa ketinggalan sebagian dari shalat jenazah, maka ia bisa langsung masuk bersama imam mengikuti shalat imam yang tersisa. Kemudian apabila imam melakukan salam, maka ia menyelesaikan shalatnya yang terluput sesuai dengan tata cara (urutan) yang telah disebutkan di atas. Adapun jika ia khawatir jenazah akan segera diangkat, maka melakukan takbir-takbir saja secara langsung (tanpa bacaan pemisah antar takbir-takbir itu) lalu melakukan salam.

Barangsiapa terluput dari menshalatkan jenazah, tetapi jenazah itu belum dikubur, maka ia bisa menshalatkannya di atas kuburnya. Boleh pula ia menshalatkan jenazah yang telah dikubur. Caranya, ia berdiri menghadap makam dan kiblat sekaligus, kemudian melakukan shalat sebagaimana shalat jenazah.

Barangsiapa ghaib (tidak hadir) di negeri tempat jenazah itu berada, sedangkan ia mengetahui tentang kematiannya, maka ia boleh menshalatkan jenazah itu secara ghaib dengan niat. Namun pendapat yang rajih bahwa shalat jenazah secara ghaib ini hanya dilakukan apabila di tempat jenazah tersebut tidak ada yang menshalatkannya, seperti apabila ia meninggal di negeri kafir.

Janin seorang wanita yang gugur dalam keadaan mati dan usianya benar-benar telah genap empat bulan atau lebih, maka dishalatkan sebagaina shalat jenazah. Adapun apabila kurang dari empat bulan, maka tidak dishalatkan. Berdasarkan hadits Al Mughirah bin Syu’bah radhiyallahu ‘anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

“Para pengendara (berjalan) di belakang jenazah, yang berjalan kaki terserah, (bisa di belakangnya, depannya, kanannya atau kirinya yang dekat dengannya). Dan anak kecil juga dishalatkan (kedua orang tuanya didoakan dengan maghfirah dan rahmat).”

Dibolehkan menshalatkan jenazah di masjid, berdasarkan perbuatan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam (HR. Muslim). Namun menurut anjuran sunnah Nabi, hendaklah menyiapkan tempat khusus di luar masjid untuk penyelenggaraan shalat jenazah. Agar masjid tidak menjadi kotor (tetap terjaga kebersihannya), dan hendaknya tempat khusus itu dekat dengan pekuburan agar lebih memudahkan masyarakat umum.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Referensi:

1. Pengurusan Jenazah oleh Al Imam Muhyidiin Muhammad Al Barkawi & Wizaratu Asy Syu’uni Al Islamiyati Wal Auqafi Wad Da’wati Wal Irsyadi (Departemen Agama Islam, Urusan Waqaf, Dakwah dan Pengajaran) – Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia. Penerjemah: Abu Yahya, penerbit: Maktabah Al-Ghuroba’, cet. Pertama, Mei 2010.

2. Shalat Jenazah Disertai dengan Tata Cara Mengurusnya oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin, penerjemah: Abu Ihsan Al-Maidani Al-Atsari, penerbit: At-Tibyan, cet. Kedua, Maret 2001.

 

source http://fadhlihsan.wordpress.com/2011/08/01/tata-cara-menshalatkan-jenazah/

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 27, 2013 in Uncategorized

 

Cara Menyolder Yang Baik dan Benar

Dear Sobat Setrum, Dalam dunia kelistrikan, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kegiatan menyolder. Nah, Di postingan kali ini admin ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menyolder yang baik dan benar.

Soldering (proses menyolder) didefinisikan dengan “menggabungkan beberapa logam (metal) secara difusi yang salah satunya mempunyai titik cair yang relatif berbeda”. Dengan kata lain, kita bisa menggabungkan dua atau lebih benda kerja (metal) dimana salah satunya mempunyai titik cair relatif lebih rendah, sehingga metal yang memiliki titik cair paling rendah akan lebih dulu mencair. Ketika proses penyolderan (pemanasan) di hentikan, maka logam yang mencair tesebut akan kembali membeku dan menggabungkan secara bersama-sama metal yang lain. Proses menyolder biasanya diaplikasikan pada peralatan elektronik untuk menempelkan/menggabungkan komponen elektronika pada papan circuit (PCB).
Untuk melakukan penyolderan tentu saja diperlukan kemampuan atau keahlian (skill). Ada beberapa langkah yang harus kita ketahui sebelum kita menyolder, diantaranya :
Peralatan
Peralatan yang dibutuhkan pada waktu menyolder, diantaranya :
 • Timah solder/Tinol (metal yang mempunyai titik cair cukup rendah sehingga mudah mencair);
 • Multitester/Multimeter (digunakan untuk memeriksa komponen sebelum disolder);
 • Penjepit/tang (digunakan untuk menjepit kaki komponen elektronika yang akan di solder, sehingga komponen tersebut mudah dipasang dan tidak terlalu panas karena sebagian panas akan disalurkan pada penjepit);
 • Penghisap solder (digunakan untuk membersihkan tinol baik yang ada pada PCB maupun komponen, juga digunakan untuk mempermudah waktu mencabut komponen dari PCB);
 • Dudukan solder (digunakan untuk menyimpan solder yang panas ketika sedang tidak digunakan).
Persiapan
 • Dipasaran terdapat solder yang mempunyai rentang daya antara 15 watt s/d 40 watt. Semakin besar tegangannya, solder tersebut akan semakin panas. Dalam pemilihan solder yang harus kita perhatikan adalah benda kerja yang akan di solder. Untuk menyolder komponen elektronika dianjurkan menggunakan solder yang berkekuatan 30 watt, supaya tidak terlalu panas yang menyebabkan komponen yang disolder menjadi rusak.
 • Periksa PCB dan komponen elektronika yang akan di solder. Pastikan bahwa komponen-komponen tersebut bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.
Proses Penyolderan
 • Bersihkan PCB dari kotoran atau minyak dengan menggunakan kain wol dan thinner atau menggunakan alat pembersih yang lain. Hindarkan alat pembersih yang bisa menyebabkan korosi pada PCB maupun jalur-jalur yang ada pada PCB
 • Bersihkan komponen-komponen elektronika yang akan di solder, terutama bagian yang akan di solder (kaki-kakinya) dengan menggunakan kain atau ampelas.
 • Panaskan solder sampai solder tersebut mampu mencairkan tinol
 • Pasang komponen yang akan di solder pada PCB kemudian lakukan penyolderan. Jangan memasang komponen sekaligus tetapi bertahap satu persatu (pasang satu komponen, terus lakukan penyolderan kemudian dipotong kaki-kakinya, setelah selesai baru pasang lagi komponen yang lainnya). Dahulukan menyolder komponen yang paling tahan terhadap panas.. Untuk komponen seperti IC, usahakan jangan menyolder secara langsung ke PCB karena panas akibat penyolderan bisa merusaknya, tetapi gunakan socket/dudukan untuk memasangnya. Socket digunakan untuk menjaga supaya IC tidak terkena panas pada waktu menyolder, selain itu juga untuk mempermudah penggantian bila IC-nya rusak karena IC termasuk komponen yang paling sering mengalami kerusakan.
Cara pemasangan komponen pada PCB, yaitu dengan cara menacapkan kaki-kaki komponen tersebut pada lobang yang sudah disediakan pada PCB. Setelah di tancapkan, bengkokkan kakinya + 45o supaya komponen tersebut tidak terlepas dan untuk mempermudah pada waktu menyoldernya.
Solderan yang baik adalah solderan yang berbentuk gunung dengan ketinggian+ 0,75 mm
Pemeriksaan 
Setelah semua komponen di solder, proses terakhir adalah memeriksa jangan sampai ada solderan yang kurang baik atau komponen yang rusak akibat panas dari solder. Juga memerika jalur-jalur yang ada pada PCB jangan sampai ada yang rusak atau saling berhubungan akibat lelehan tinol yang akan mengakibatkan hubungan pendek
Pelapisan
Proses terakhir setelah semua proses di atas selesai adalah memberi lapisan terutama pada bagian bawah PCB yang ada soldernya dengan bahan yang bersifat isolator, misalnya cat/vernish. Hal ini dilakukan supaya rangkaian tadi terhindar dari korosi akibat oksidasi.
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 27, 2013 in Uncategorized

 

20 Tanda Tanda Orang Jatuh Cinta

20 Tanda Tanda Orang Jatuh Cinta

20 Tanda Tanda Orang Jatuh Cinta, Bloger Bugis ciri orang jatuh cinta mau tahu silahkan disimak berikut ini mungkin sedikit tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta, agar teman-teman tahu dan bisa membedakan saat Seisi jiwamu akan bermekaran bunga-bunga cinta, bahkan kabut-kabut hitam kadang juga siap menghampirimu, hujan badai akibat kesedihan juga tak lepas dari namanya Cinta.

http://blogerbugis.blogspot.com
Orang Jatuh Cinta

20 Tanda-Tanda Orang Jatuh Cinta

 1. Tanda orang yang jatuh cinta yang sering kita jumpai dan alami adalah Pandangan Mata, bisa juga sesuai lagu “jatuh Cinta pada pandangan pertama“ karena melalui mata jendela jiwa sang Pecinta dan yang dicinta bisa terbuka. Masih banyak lagi hal yang bisa dikuak dengan pandangan mata antara lain, getaran-getaran cinta timbul, rahasia-rahasia yang mulanya tersembunyi dengan rapi bisa terungkap, Pesan-pesan jiwa yang sangat rumit di ungkap bisa disingkap. Jika jatuh cinta pandangan-pandangan orang yang jatuh cinta tak bisa sedikitpun berpaling dari orang yang sedang dicintai, bola matanya bergerak seiring gerak tubuh orang yang dicintainya.
 2. Berikutnya tanda-tanda orang jatuh cinta bisa kita lihat dari sebuah Percakapan Saat Duduk Berdampingan atau Sedang Pertama Awal Pertemuan. Kawan mungkin anda semua tahu bahwa orang yang jatuh cinta senantiasa bisa melayani percakapan sang kekasih walau sebenarnya percakapan itu tak mempunyai nilai, percakapan itu tak membuahkan sesuatu yang bisa dirasa berguna, kadang juga salah bisa jadi benar, bohong saja bisa menjadi jujur,oh Sungguh kawan efek cinta memang melebur segalanya, dari yang kaku jadi lemah lembut, dari yang amburadul jiwanya menjadi tertata imannya. Luar biasa kedsyatan cinta, intinya segala sesuatu yang diucap orang-orang yang sedang jatuh cinta oleh kedua belah pihak di “IYAKAN”.
 3. Berikutnya adalah melalaui Gerakan Tubuh Orang-orang yang sedang dimabuk cinta. Saat bertemu misalnya dengan banyak orang dua orang yang sedang jatuh cinta mesti salah tingkah, 4 mata yang mulanya mengawasi seluruh gerak-gerik membuat anggota badan seraya sulit digerakkan. Atau sebaliknya saat bertemu awal meski orang jatuh cinta dikerumini banyak orang namun yang di tuju tetap 1 yaitu Orang yang dicintainya. Hingga apa yang terjadi Mungkin bibir berucap untuk segera mencari tempat yang enak untuk mengobrol, saling berdekat saling deg-deg kan, hem tak disangka mungkin waktu sudah tak lagi terpikir malam pun menepi namun bagi orang yang jatuh cinta bisa di ibarat 1 hari sama dengan 1 menit hingga saat waktu berpisah kakipun serasa emoh untuk berdiri dan beranjak.
 4. Tanda-tanda orang yang jatuh cinta antara lain adanya Keraguan dan sekaligus rasa Gembira yang menghiasi jiwa pecinta saat meraka saling bertatap muka. Bisa disebut rasa gugup yang luar biasa,awal mula belum bertatap dengan pujaan rasanya biasa-biasa saja tak ada nampak kegelisahan namun saat bertemu dengan yang dicintai atau berpapasan saja kegugupan yang luar biasa yang tidak dapat di elak. Mendengar nama pujaan jiwanya orang yang jatuh cinta hatinya sudah bergetar habat seakan kena goncangan Tsunami yang luar biasa.
 5. Melakukan Suatu pekerjaan atau melakukan hal-hal yang biasa dilakukan Pujaan jiwa ini bukan berarti meniru apa karakter pujaan. Sungguh murni jika cinta itu tumbuh perbuatan-perbuatan tak disuka atau dibenci tapi dengan hadirnya Cinta selaksa hal yang berbanding terbalik. Contohnya saja,orang yang tadinya kikir jadi deramawan karena orang yang dicintai gemar dengan hal-hal yang berbau sosial. Cinta mengubah semua menjadi mungkin yang awalnya diyakini tak mungkin “Indahnya cinta andai kamu tahu kawan jika kita tidak menodainya dengan nafsu belaka”.
 6. Orang-orang yang jatuh cinta secara tak sengaja memperlihatkan keagungan cintanya pada setiap yang mempunyai mata, saat dia di hinggapi masalah kecil maupun dipikul berat dan membani pikirannya, dia selalu bercerita kepada orang yang dicintai. Melimpahkan segala perasaannya senang, sedih ataupun dalam keadaan sempit dia tak pernah lewatkan untuk berbagi pada sang buah hati, Banyak mengungkapkan isyarat-isyarat samar, jika dia merasa lelah dan duduk di samping yang di cintai banyak bersandar entah di pangkuan ataupun di bahu belahan jiwanya, banyak mengelus-ngelus rambut pasangannya acap kali dia sedang bersnda gurau atau waktu kepedihan menghinggapi salah satu pasangan, (mungkin juga mengelus-ngelus bagian tubuh tertentu yang di nilai bukan bagian yang sensitif), suka memakan atau meminum sisa sang pujaan jiwa meski banyak orang menilai jorok tapi kalau dengan cintanya serasa nikmat luar biasa, dan sangat menyukai tempat-tempat yang menjadikan momen indah saat cinta kasih terajut.
 7. Orang-orang yang siftanya berlawanan malah-malah berbalik berlawanan dan tanpa waktu dinanti, jika ia telah berada tepat di ujung batas lawannya, Ia akan berubah menyurapi lawannya. Bukannya itu tak mungkin terjadi Inilah cinta itu, bisa terjadi saja berlawan malah searah. Maha besar Allah inilah yang dinamakan KodratNya Mungkin kita hanya di beri tahu sedikit saja dan sulit kita pahami.
 8. Orang yang jatuh cinta sama kuatnya karena kadar cinta mereka sama, secara tidak sengaja meraka akan menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kau temui acap kali ada salah satu pasangan yang berani melontarkan kata-kata pedih atau hal-hal itu serasa bertentangan dengan lawannya itu hal lumprah, persolalan kecil dibesar-besarkan, ada banyak salah tafsir yang timbulkan percek cokan itu semua tidak luput dari “Sejauh mana pasangan itu memegang sebuah Komitmen”, Hanya waktu dan cintalah, yang menghapus yang batu-batu penghalang diatas, sekian banyak malasah akan pergi sendirinya karena mereka yang di beri cinta itu mampu menyelesaikan dan menenangkan jiwa mereka kembali, hingga tak ada lagi jika cinta itu sejati rasa dendam yang menghampiri, dan tak ada pula dendam yang mengkusumat. Keadaan akan segera normal seperti sedia kala, berhias canda dan tawa dan bermahkota kebahagiaan. Harus di ingat kejadian-kejadian di atas akan selalu muncul silih berganti dan akan menjadi warna indah dalam perjalan cintamu jika mampu menaklukkan nya.
 9. Orang yang sedang jatuh cinta sangat haus dengan nama orang yang dicintainya. Ia setiap hari bagai tak lalai selalu dan selalu ingin membicarakan nama sang pujaan tanpa henti. Mungkin bagi orang yang sedang dilanda cinta Nama pujaan jiwa bagai surya yang menarangi kehidupannya,Sungguh cinta itu sebenarnya membuat tuli dan buta baik mata dan mata hatimu. Rasanya nyaman pun sangat aneh pada biasanya hingga merasa tak ada rasa nyaman selain berada disamping sang pujaan.
 10. Pikiran orang yang sedang jatuh cinta selalu dipenuhi bayang-bayang sang pujaan. Bagai hari itu untuk dirinya yang punya cinta,bila ada kabar-kabar tak sedap menimpa yang dicinta hati serasa perih dan sakit, perasaan kalut luar biasa. Begitulah karena Kekasihnya serupa berlian yang menghiasi hatinya.
 11. Orang yang dilanda cinta suka dengan sendirian bagai merdeka tiada terkira. Ia merasa bebas untuk mengekspresikan apa yang dia mau, berkelana dalam dunia angan untuk membentuk bahagia dalam alam dibawah lamunan. Semua itu adalah bukti nyata yang tak mungkin tak ter elakkan bahwa cinta sedang bersemayam indah di dalam jiwa.
 12. Inilah banyak dirasakan tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta adalah suka begadang tengah malam. Walau malam telah menepi dan sang mentari mulau tersenyum untuk bumi namun tiada rasa lelah saat kita berbincang lewat telphone, face to face atau media komunikasi lainnya(internet).
 13. Selalu Ingin bertemu-dan bertemu dengan pujaan jiwanya, mesti dia sudah menyapa namun kala tidak ada tepat di sampingnya serasa dunia ini berhenti sejenak karena jika sang pujaan jauh disana rasa terka dari semua terka menghampiri. Kalau waktu temu tiba kembali jantung hatinya serasa berdetak lagi.
 14. Orang yang sedang jatuh cinta jika kurang mempercayai ketulusan cinta pujaannya, ia akan selalu mengawasi setiap gerik-gerik sang pujaan hatinya. Hingga kadang jiwanya serasa gilaa karena terlalu berlebihan ketakutannya jika kehilangan sang pujaan hati karena berpaling hati.
 15. Orang yang sedang jatuh cinta suka memperhalus kata-katanya seindah puisi-puisi cinta yang meluluhkan jiwa dan menyemaikan jiwa, hingga membagus-baguskan perangainya berikut penampilan lahirnya.
 16. Secara tidak disadari muncul sebuah kepedulian ekstra kepada orang yang dicintainya. orang yang sedang jatuh cinta sangat perhatian atau bahkan bisa dikatakan sangat melimpah berlebih terhadapa segala kejadian yang menimpa pujaan hatinya. Hingga tak ada sedetikpu kabar terlewatkan dari sang pujaan yang luput dari pengelihatannya.
 17. Jika terjadi pertikaian yang hebat hingga mereka terpaksa harus jaga jarak karena marah belum merendam. Dan ketika pertikaian telah usai atau reda,mereka akan saling memaafkan dengan legawa (lapang dada). Walau menyisakan sepenggal kesedihan, mereka bahagia kembali kali keutuhan cinta mereka terjaga.
 18. Orang-orang yang sedang jatuh cinta akan mencintai famili pujaan hatinya, melebibihi familinya sendiri. Karena meraka yang sedang jatuh cinta semua yang di miliki pujaaan jiwamany asangat menarik untuknya dan tak sedikit ada rasa memiliki sama dan berusaha menjaga.
 19. Termasuk tanda-tanda orang jatuh cinta adalah menangis, ini bisa dipilah-pilah karena setiap pribadi tidak sama dalam perangai ini. Karena tak di pungkiri adanya berbagai peristiwa akan menyisihkan duka hingga mengeluarkan air mata.
 20. Orang yang jatuh cinta akan mempunyai pancaran aura berbeda, di banding biasanya … susah dijelaskan … pokoknya beda deh

Sekarang udah tau bukan tanda tanda orang lagi jatuh cinta.mungkin nnti akan saya update terus mengenai Tanda Jatuh Cinta.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 21, 2013 in Uncategorized

 

7 TANDA KIAMAT

Akhir-akhir ini banyak kejadian aneh yang di alam ini, terutama kejadian yang sangat menggemparkan dunia yaitu kejadian Hujan Darah yang terjadi di India baru-baru ini, dan setelah kita amati dengan seksama apakah dunia ini akan berakhir, ataukah kita hanya diberikan peringatan untuk kita harus lebih bersyukur pada Allah SWT, dan kita harus kembali mendekatkan diri dengan Allah SWT. maka dapat kita simpulkan kalau ada Kejadian Aneh Tanda-tanda Kiamat oleh Media Kita Semua, dan beritanya hanya ada disini.

Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha dan juga berdoa untuk sesuatu yang terbaik hanya ada didunia ini, berikut ada Kejadian Aneh Tanda-tanda Kiamat | 7 Kejadian Aneh di Dunia yaitu :

1. Lahirnya Bayi Iblis Bermata Merah Di Arab

2. Di temukannya Bangkai kapal Nabi Nuh di Bukit judi

3. Bergesernya Matahari Beberapa Derajat

4. Lahirnya Bayi bermata tiga di Arab

5. Berubahnya Arah Kiblat kurang lebih 20 derajat yang mana pada jam 15.00-16.00 Matahari tepat di bawah Ka’bah

6. Jatuhnya Hari-hari besar pada Hari Jum’at

7. Terjadinya Hujan Darah Di India.

Setelah kita menelusuri beberapa kejadian diatas, mari kita semua sadar diri akan terlalu banyak Dosa yang kita lakukan dan sudah waktunya seluruh manusia didunia Sadar dan kembali kepadaNya.

source http://amforum.co/threads/802-7-TANDA-KIAMAT-Jangan-sampe-ketinggalan-gak-kebaca-ndan

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 21, 2013 in Uncategorized

 

15 Tanda Dunia Mendekati Kiamat

15 Tanda Dunia Mendekati Kiamat

 

Dunia sudah mau kiamat. Bahkan ramalan tentang ini sudah banyak keluar. Meski sampai hari ini belum ada ramalan yang terbukti, tapi yang tidak terbantahkan adalah bahwa dunia semakin mendekati kiamat, tentu bila dibandingkan dengan hari-hari kemarin.

Tanda-tanda kiamat yang disampaikan Nabi pun sudah banyak yang terbukti hari ini. Coba simak beberapa tanda dunia mendekati kiamat berikut ini:

1. Pendudukan Baitul Maqdis
Dari Auf b. Malik lah.a. katanya, Rasulullah saw telah bersabda: “Saya menghitung 6 perkara menjelang – hari kiamat.” Beliau menyebutkan salah satu di antaranya, yaitu pendudukan Yerusalem. “- Sahih Bukhari.
 2- Perzinahan merajalela.
“Dan tinggallah manusia2 yang buruk, yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keledai). Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. “- Sahih Muslim.
3- Merajalelanya alat musik.
“Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh, kerusuhan dan perubahan muka. “Ada yang bertanya kepada Rasulullah saw;” Wahai Rasulullah bilakah hal ini terjadi? “Beliau menjawab;” Bila telah merajalela bunyi-bunyian (musik) dan penyanyi-penyanyi wanita”- Ibnu Majah.
 4- Menghias masjid & membanggakannya.
“Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegahan dalam mendirikan masjid” – Riwayat-Nasai.
5-Munculnya Kekejian.
“Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam bertetangga.” – Riwayat Ahmad dan Hakim.
6-Banyak orang soleh meninggal dunia.
“Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik & ahli agama di muka bumi, maka tidak yang tinggal padanya kecuali orang2 yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran” – Riwayat Ahmad.
7-Orang yang hina mendapat posisi terhormat.
“Di antara tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka ‘bin Luka’ (orang yang bodoh dan hina). Maka orang yang paling baik ketika itu adalah orang yang beriman yang diapit oleh 2 orang mulia “- Riwayat Thabrani.
 8-Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya saja.
“Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja.” – Riwayat Ahmad.
9-Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah lah.a. “Di antara tanda-tanda telah hari kiamat adalah akan muncul pakaian2 wanita & ketika mereka memakainya keadaannya seperti telanjang”.
10-Bulan sabit terlihat besar.
“Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat adalah menggelembung (membesarnya) bulan sabit.” – Riwayat Thabrani.
11-Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita.
“Pada akhir zaman akan muncul pembohong2 besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar & belum pernah didengar oleh bapak-bapak kamu sebelumnya, karena itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu & memfitnahmu” – Sahih Muslim.
12-Banyak saksi palsu & menyimpan kesaksian yang benar.
“Sesungguhnya sebelum datang nya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar.” – Riwayat Ahmad.
13-Negara Arab menjadi padang rumput & sungai.
“Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai” – Sahih Muslim.
14-Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam agar terlihat muda.
“Pada akhir zaman akan muncul kaum yang mencelupi rambut mereka dengan warna hitam seperti ‘bulu merpati’ yang mereka itu tidak akan mencium bau surga.” – Sahih Abu Daud & Nasai.
15-Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam.
“Bila umatku berjalan dengan sombong dan yang memperlakukan mereka adalah putra-putri raja, putra-putri Persia dan Romawi, maka orang yang paling buruk akan berkuasa terhadap orang yang paling baik (pilihan).” – Riwayat Tarmizi, Sahih Abdullah ibnu Umar
Anda sedang membaca artikel tentang 15 Tanda Dunia Mendekati Kiamat Silahkan baca artikelTempatnya Informasi Terkini Tentang  |  Yang lainnya. Anda boleh menyebar Luaskan atau MengCopy-Paste Artikel ini, Tapi jangan lupa untuk meletakkan Link 15 Tanda Dunia Mendekati Kiamat Sebagai sumbernyahttp://berkah2013.blogspot.com/2013/02/15-tanda-dunia-mendekati-kiamat.html
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 21, 2013 in Uncategorized

 

5 Tanda 100 Hari Menjelang Kematian

Ini adalah tanda pertama dari ALLAH SWT kepada hambanya dan hanya akan di sadari oleh mereka yang dikehendakinya. Walau bagaimanapun semua orang islam akan mendapat tanda ini hanya saja mereka menyadari atau tidak…..
Tanda ini akan berlaku lazimnya selepas waktu ashar, seluruh tubuh yaitu dari ujung rambut hingga ke ujung kaki akan mengalami getaran atau seakan-akan menggigil, contohnya seperti daging lembu yang baru saja disembelih dimana jika diperhatikan dengan teliti, kita akan mendapati daging tersebut seakan -akan bergetar. Tanda ini rasanya nikmat dan bagi mereka yang sadar dan berdetik dihati bahwa mungkin ini adalah tanda mati, maka getaran ini akan berhenti dan hilang setelah kita sadar akan kehaidiran tanda ini. Bagi mereka yang tidak diberi kesadaran atau mereka yang hanyut dengan kenikmatan tanpa memikirkan soal kematian, tanda ini akan lenyap begitu saja tanpa sembarang manfaat…

Bagi yang sadar dengan kehadiran tanda ini, maka ini adalah peluang terbaik untuk
memanfaatkan masa yang ada untuk mempersiapkan diri dengan amalan dan urusan yang akan dibawa atau ditinggalkan sesudah mati.

  1. Tanda 40 hari :
   Tanda ini juga akan berlaku sesudah waktu ashar, bahagian pusat kita akan berdenyut-denyut pada ketika ini daun yang tertulis nama kita akan gugur dari pokok yang letaknya diatas arash ALLAH SWT, maka malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan mulai membuat persediaannya ke atas kita, antaranya ialah ia akan mulai mengikuti kita sepanjang waktu … Akan terjadi malaikat maut ini memperlihatkan wajahnya sekilas lalu dan jika ini terjadi, mereka yang terpilih ini akan merasakan seakan-akan bingung seketika… Adapun malaikat maut ini wujudnya cuma seorang tetapi kuasanya untuk mencabut nyawa adalah bersamaan dengan jumlah nyawa yang akan dicabutnya.. …….
  2. Tanda 7 hari :
   Adapun tanda ini akan diberikan hanya kepada mereka yang diuji dengan musibah kesakitan dimana orang sakit yang tidak makan, secara tiba-tiba ia berselera untuk makan…
  3. Tanda 3 hari :
   Pada ketika ini akan terasa denyutan di bahagian tengah dahi kita yaitu diantara dahi kanan dan kiri, jika tanda ini dapat dikesan maka berpuasalah kita selepas itu supaya perut kita tidak mengandungi banyak najis dan ini akan memudahkan urusan orang yang akan memandikan kita nanti…. Ketika ini juga mata hitam kita tidak akan bersinar lagi dan bagi orang yang sakit hidungnya akan perlahan-lahan jatuh dan ini dapat diperhatikan jika kita melihatnya dari bagian sisi… Telinganya akan layu dimana bagian ujungnya akan Beransur-ansur masuk ke dalam… Telapak kakinya yang terlunjur akan perlahan-lahan jatuh ke depan dan sukar ditegakan…
  4. Tanda 1 hari :
   Akan berlaku sesudah ashar dimana kita akan merasakan satu denyutan di sebelah belakang yaitu di kawasan ubun-ubun dimana ini menandakan kita tidak akan sempat untuk menemui waktu ahsar keesokan harinya….
  5. Tanda akhir :
   Akan terjadi keadaan dimana kita akan merasakan sejuk dibahagian pusat dan rasa itu akan turun kepinggang dan seterusnya akan naik ke bahagian Halkum… Ketika ini hendaklah kita terus mengucap kalimat SYAHADAT dan berdiam diri dan menantikan kedatangan malaikat maut untuk menjemput kita kembali kepada ALLAH SWT yang telah menghidupkan kita dan sekarang akan mematikan pula.

source http://khairuddinuad.wordpress.com/keagamaan/5-tanda-100-hari-menjelang-kematian/

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 21, 2013 in Uncategorized

 

7 Tanda Kematian Yang Baik atau Khusnul Khotimah

7 Tanda Kematian Yang Baik atau Khusnul Khotimah

 

7 Tanda Kematian Yang Baik atauKhusnul Khotimah | Beberapa hari yang lalu blog berkah ini sudah memposting tentang 100 hari tanda-tanda menjelang kematian. Kali ini blog berkah akan membagikan apa yang pernah disampaikan seorang ustadz dalam ceramahnya tentang tanda-tanda kematian yang baik atau khusnul khotimah.

Tanda-tanda kematian yang baik yang ingin saya sampaikan di sini adalah tanda-tanda lahir atau fisik saja.
Apa saja 7 tanda kematian yang baik itu?
1. Keluar keringat  di dahi. Tanda ini dapat dilihat ketika jenazah baru saja meninggal dunia.

2. Keluar air mata. Tanda ini juga terlihat ketika jenazah baru saja meninggal dunia karena air mata tersebut akan kering akhirnya.

3. Terpejam matanya. Maksudnya, mata jenazah tersebut tertutup rapat dan tidak perlu ditutup oleh orang lain. Kadang – kadang kita lihat  ada jenazah yang tak bisa  ditutup rapat matanya.

4. Bibir tertutup rapat. Mulutnya tidak ternganga dan tidak ada lelehan air liur.

5. Terukir sedikit senyuman di wajah si mati. Bukan senyuman yang terlalu besar hingga sampai ke telinga tetapi terlihat manisnya muka si mati.

6. Muka cerah dan berseri. Mukanya tidak berubah dari segi bentuk dan warna. Ada kalanya kita mendengar kisah mayat yang berubah mukanya menjadi hitam atau terlihat seperti binatang.Na’uzubillah.

7. Badannya tidak mengeras meskipun sudah beberapa jam meninggal. Bila kita sentuh si mati, kita akan temukan seolah – olah jenazah baru saja meninggal. Sendi – sendinya mudah lentur dan enak untuk dimandikan.

Itulah dia 7 tanda kematian yang baik. InsyaAllah barang siapa yang mati dalam kondisi baik. Maka kehidupan di akhirat pun pasti baik. Semua tanda – tanda ini ada pada Rasulullah saat kewafatan Baginda.

Manusia sering kali terlena oleh kehidupan dunia sehingga melupakan masalah kematia.  Padahal kita tahu bahwa kematian adalah sesuatu yang paling pasti. Sudah siapkah kita?? Semoga kita kelak meninggal dalam keadaan khusnul khotimah, bukan su’ul khotimah. Amiin…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 21, 2013 in Uncategorized